Lokacija

Lokacija

Sjedište Tehno-elektro d.o.o. je u Đakovu.

Tehnička operativa je smještena u Viškovcima od osnivanja 1969. godine.

Širenje na području Republike Hrvatske nas je prisililo na uspostavu lokalnih podružnica u Zagrebu, Rijeci i Višnjanu.

Kako smo operativno raspoređeni na lokacijama duž cijele Republike Hrvatske, korištenjem sustava za upravljanje resursima osigurali smo brz odziv na intervencije u području djelatnosti koje obavljamo.