Uprava

Uprava

Ivica Prodanović, ing.el., član uprave, direktor

Kao osoba koja je od završetka svog školovanja radila na različitim funkcijama i kontinuirano pratila rast I razvoj poduzeća Tehno-elektro d.o.o., od dana 23.10.2008. Ivica Prodanović (41) je postavljen za direktora poduzeća. Nadalje, kao financijski direktor zadužen je za ulaganja i planiranja budućih investicija Tehno-elektro d.o.o. u Republici Hrvatskoj.


Petar Prodanović, član uprave, direktor

Kao osoba koja je od završetka svog školovanja radila na različitim funkcijama i kontinuirano pratila rast i razvoj poduzeća Tehno-elektro d.o.o., od dana 23.10.2008. Petar Prodanović (43) je postavljen za direktora poduzeća. Trenutno aktivan kao tehnički direktor zadužen za upravljanje ljudskim i tehničkim resursima u Tehno-elektro d.o.o. na svim aktivnim gradilištima.