Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja;

POSTROJENJA VISOKOG NAPONA 400 kV, 220 kV, 110kV

· “0” etapa obnove TS 400/110 kV Ernestinovo

· Djelomična rekonstrukcija 400kV postrojenja u RHE Velebit

· Montaža primarne i sekundarne opreme, izrada ormara sekundarne opreme za TS 400/110 kV Ernestinovo, kao podizvoditelj Končar - KET-a i montažnog inženjeringa.

· Građevinski, bravarski i elektromontažni radovi na rekonstrukciji i izgradnji novih dalekovodnih polja 220 kV Mraclin i Tuzla i transformatorskog polja 220/110 kV u TS 220/110 kV Đakovo.

· Cjelokupni radovi na izgradnji postrojenja sustavne kompenzacije 50 Mvar, 110 kV u TS 220/110 kV Đakovo

· Proširenje 110 kV postrojenja, dogradnja sustava zaštite vodnih polja 110 kV i prilagođenje sustavu daljinskog vođenja TS110/10 kV Osijek 3

· Elektromontažni radovi pri izgradnji 110 kV postrojenja u TS 110/35 kV Donji Miholjac

· Cjelokupni radovi na poslijeratnoj sanaciji postrojenja 110 kV u TS Vinkovci;

· Cjelokupni građevinski, bravarski i elektromontažni radovi na rekonstrukciji VP 110kV HŽ Jankovci u TS 110/35/10 kV Vinkovci;

· Cjelokupni građevinski, bravarski i elektromontažni radovi na rekonstrukciji i izgradnji novih vodnih polja 110 kV EVP Kapela 1 i EVP Kapela 2 u TS 110/35 kV Slavonski Brod, u vlasništvu HŽ.

· Građevinski, bravarski i elektromontažni radovi na sanaciji 110 kV postrojenja u TS 110/35/10 kV Osijek 2 i Vukovar.

· Izgradnja VP 110 kV Našice u TS 110/35 kV Osijek 1, kao podizvoditelj Dalekovoda

· Izgradnja VP 110 kV Ernestinovo u TS 110/35/10 kV Vinkovci, kao podizvoditelj Dalekovoda;

· Rekonstrukcija i zamjena relejne zaštite postrojenja 110 kV u TS 110/35/10 kV Vinkovci, Đakovo 2 i Našice.

· Rekonstrukcija sustava obračunskog energetskog mjerenja u TS 110/35/10 kV Valpovo, TS 110/35/10 kV Đakovo 2, TS 110/10 kV Osijek 3, TS 110/35/10 kV Vinkovci i TS 110/35 kV Slavonski Brod

· Izgradnja TS 110/20(10)kV Donji Andrijevci

· Izgradnja TS 110/10(20)kV Osijek 4

· Elektromontažni radovi u TS 110/35/10kV Vinkovci 1

· Radovi na TS 110/35-35/10kV Krasica

· Elektromontažni radovi na TS 110/35/20(10)kV Novalja

· Elektromontažni radovi na EVP 110/25kV Zaprešić

· Elektromontažni radovi na 110kV trafo poljima i izvedba sustava uzemljenja 35kV zvjezdišta u TS 110/20-20/35kV Krk

· Zamjena 110kV prekidača u TS 110/20kV Krk, TS 110/20 Crikvenica i TS 110/35 kV Krasica...

SREDNJENAPONSKA POSTROJENJA 35 kV, 25 kV, 10(20) kV

Tehno elektro d.o.o izveo je veliki broj radova primjenom specijalnih alata i mehanizacije na srednjenaponskim postrojenjima od kojih izdvajamo:

· Cjelokupni građevinski, bravarski i elektromontažni radovi na rekonstrukciji TS 35/10 kV Okučani

· Cjelokupni građevinski, bravarski i elektromontažni radovi na rekonstrukciji EVP 25 kV Šamac, Vrpolje, Metković (u vlasništvu HŽ);

· Izgradnja transformatorskih stanica 10/0,4 kV na području HEP d.d., DP Elektroslavonija Osijek i DP Elektra Slavonski Brod, DP ELEKTRA Karlovac, DP ELEKTRA Gospić;

· Izgradnja srednjenaponskog postrojenja transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV Zagrebački velesajam CS Arbanasi; Vindija

· Izgradnja TS 35/10(20)kV Drenovci

· Izmjena opreme u TS 35/10(20)kV Grobnik

· Zamjena primarne i sekundarne opreme u VP 10kV Spačva 1 i 2 u TS 35/10kV Vinkovci 3...

U proizvodni program naše tvrtke, prateći svjetske trendove, uvrstili smo proizvodnju kompaktne betonske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV – 1000 kVA kabelske izvedbe tip TEMTS24-1000 dimenzija 4160 x 3260 x 3260 mm.

Namjena: distribucija električne energije na srednjem naponu.

Karakteristika: potpuno izolirana izvedba sabirničkih sustava što u cijelosti doprinosi sigurnosti pogona i operativnog osoblja.

Provjerena kvaliteta: provedena su tipska ispitivanja u KONČAR institutu za elektrotehniku, sukladno HRN i IEC normama.

Fotografije