Niskonaponska oprema

PROIZVODNJA SKLOPNIH BLOKOVA I ORMARA SEKUNDARNE OPREME ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

Iz moderno opremljenih radioničkih objekata tvrtke Tehno-elektro svakodnevno izlaze razvodni ormari različite namijene. Proizvodnja ormara po kvaliteti izvedbe i količini ugrađene opreme zadovoljava najviše zahtjeve klijenata.

Proizvodimo i opremamo:

- ormare sekundarne opreme sustava upravljanja, zaštite i mjerenja za VN postrojenja;

- niskonaponske sklopne blokove za distributivne trafostanice;

- srednjenaponske sklopne blokove za trafostanice i generatorske ili motorne pogone;

- razvodne ormare za benzinske postaje, trgovačke centre, banke i poslovne objekte;

- razvodne ormare za upravljanje javnom rasvjetom;

- razvodne ormare automatizacije industrijskih pogona;

- razvodne ormare za kompenzaciju jalove energije na niskom naponu i drugo.

Proizvodni program tvrtke Tehno-elektro d.o.o.

Iz moderno opremljenih radioničkih objekata tvrtke Tehno-elektro d.o.o. svakodnevno izlaze razvodni ormari različitih namijena. Proizvodnja ormara po kvaliteti izvedbe i količini ugrađene opreme zadovoljava najviše zahtjeve klijenata.

Proizvodimo i opremamo:

Niskonaponske sklopne blokove za distributivne trafostanice

NISKONAPONSKI SKLOPNI BLOK tip TENNSB, namijenjen za ugradnju u betonske transformatorske stanice kabelske izvedbe, nazivnog napona 10(20)/0,4 kV i snage do 1000 kV. Kao posebnost ovog proizvoda ističemo mogućnost izolacije bakrenih sabirnica faznih vodiča i PEN vodiča toploskupljajućim cijevima, te izolirane izvedbe svih elementa koji su svojim fizičkim i funkcionalnim položajem u sustavu i frekvencijom opsluživanja često objektom dohvata, tako da je postignuta maksimalna zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom.

NISKONAPONSKI RAZVODNI ORMAR tip TENNR, namijenjen za ugradnju na stupne betonske ili željezno-rešetkaste transformatorske stanice nazivnog napona 10(20)/0,4 kV, snage do 250 kVA;

Temeljem tipskih ispitivanja izvedenih u Končar institut za elektrotehniku sukladno HRN i IEC normama ishođene su potvrde o sukladnosti, te dobivena ovjera skladnosti od HEP Distribucije d.o.o.

Srednjenaponske sklopne blokove za trafostanice i generatorske ili motorne pogone

Razvodne ormare

  • automatizacije industrijskih pogona
  • upravljanje javnom rasvjetom
  • kompenzaciju jalove energije na niskom naponu
  • benzinske postaje, trgovačke centre, banke i poslovne objekte
  • ormare sekundarne opreme sustava upravljanja, zaštite i mjerenja za VN postrojenja

Transformatorske stanice

U proizvodni program naše tvrtke, prateći svjetske trendove, uvrstili smo proizvodnju slijedećih kompaktnih betonskih transformatorskih stanica:

  • Kompaktna betonska transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV – 630 (1000)kVA kabelske izvedbe, tip TEKTS24-1000, dimenzija 4160 x 3260 x 2120 mm;
  • Kompaktna betonska transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV – 1000 kVA kabelske izvedbe, tip TEMTS24-1000, dimenzija 4160 x 3260 x 3260 mm.

Namjena: distribucija električne energije na srednjem naponu.

Karakteristika: potpuno izolirana izvedba sabirničkih sustava što u cijelosti doprinosi sigurnosti pogona i operativnog osoblja.

Provjerena kvaliteta: provedena su tipska ispitivanja u KONČAR institutu za elektrotehniku, sukladno HRN i IEC normama.

Fotografije